Kwartalnik HUK


     Wydawca 
Partner merytoryczny
Wydawnictwo C.H.Beck
Centrum C-Law.org„Czasopismo kwartalne całego prawa handlowego, upadłościowego oraz rynku kapitałowego” (Czasopismo kwartalne HUK) stanowi nowy periodyk fachowy poświecony prawu handlowemu (w szczególności prawu spółek), prawu upadłościowemu, corporate governance oraz rynkowi kapitałowemu. Czasopismo kwartalne HUK ukazuje się od połowy 2007 r.

Czasopismo kwartalne HUK ma docelowo stać się wiodącym w kraju periodykiem dla obszernych, pogłębionych studiów z dziedzin objętych zakresem tematycznym periodyku. W krajach o bogatej tradycji piśmiennictwa z dziedziny prawa spółek od kilku dekad funkcjonują wpływowe periodyki poświęcone prawu spółek i rynkowi kapitałowemu, które publikują obszerne studia problemowe, przykładowo w Niemczech „Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht” (ZGR), we Francji „Revue des Sociétés” (Rev. Sociétés), we Włoszech „Rivista della Socjeta” (Riv. Società). Ponadto niedawno powstało czasopismo ogólnoeuropejskie nawiązujące do tradycji wymienionych trzech tytułów: „European Company and Financial Law Review” (ECFR), będące czasopismem-córką ZGR, Rev. Sociétés i Riv. Società. Czasopismo kwartalne HUK ma w zamierzeniu stanowić polski odpowiednik tych tytułów.

Czasopismo kwartalne HUK ukazuje się cztery razy do roku (numery: wiosna / lato / jesień / zima) we współpracy z Wydawnictwem C.H. Beck oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. Zeszyty HUK mają format B5, są klejone i obejmą ok. 120-160 stron/zeszyt.

Czasopismo kwartalne HUK jest miejscem dla publikacji wyłącznie najlepszych, obszernych studiów z dziedzin objętych tematyką periodyku, w tym przede wszystkim:
a). systemowych omówień instytucji prawnych,
b). prac nowatorskich, przedstawiających kierunki rozwoju prawa,
c). tematów szczególnie kontrowersyjnych,
d). prac napisanych przy szerokim wykorzystaniu metody komparatystycznej,
e). prac poświęconych ekonomicznej analizie prawa,
f). prac przedstawiających i omawiających studia empiryczne
g). prac interdyscyplinarnych oraz
h). prac dotykających kwestii prawno-międzynarodowych i europejsko-prawnych.

W uzupełnieniu do Czasopisma kwartalnego HUK będą się ukazywały nieregularnie „zeszyty specjalne” HUK (nawiązanie do niemieckiego wydawnictwa ZGR-Sonderheft, oraz ECFR special volume), które będą stanowiły monograficzne potraktowanie kwestii szczególnie interesujących dla czytelników/abonentów Czasopisma kwartalnego HUK. Zeszyty specjalne HUK będą obejmowały kilkaset stron (200-1000), ich okładka będzie nawiązywała graficznie do kwartalnika HUK. „Zeszyty specjalne” będą dostępne również poza abonamentem kwartalnika HUK (w abonamencie z rabatem).