SCIENTIAE LEGIS EXCELLENTIA

/konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie
z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa rynku kapitałowego/do pobrania:


ogłoszenie o wynikach Konkursu

regulamin konkursu
formularz zgłoszeniowy, rozprawa doktorska, KDPW
formularz zgłoszeniowy, rozprawa doktorska, NBP
formularz zgłoszeniowy, praca magisterska, KDPW
formularz zgłoszeniowy, praca magisterska, NBPOrganizatorami konkursu są Europejskie Stowarzyszenie Porównawczego Prawa Gospodarczego i Prawa Spółek oraz Redakcja Kwartalnika HUK.

Konkurs ma za zadanie popularyzację wśród młodych teoretyków i praktyków prawa w Polsce zainteresowania zagadnieniami mieszczącymi się w zakresie realizowanych przez Centrum C-law.org zadań. Konkurs jest również związany z upowszechnieniem znaku jakości „Scientiae Legis Excellentia”.

PARTNERZY


Partnerzy Główni:
Narodowy Bank Polski
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci, spółka partnerska

Pozostali Partnerzy:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland
Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa

Partner wydawniczy:
Wydawnictwo C.H. Beck

Partnerzy medialni:
Gazeta Prawna
Edukacja Prawnicza


Celem konkursu jest także wyłonienie i nagrodzenie laureatów w dwóch kategoriach: doktorskie oraz magisterskie.

Rozprawa doktorska lub praca magisterska powinna być obroniona na wydziale prawa, ekonomii lub zarządzania istniejących na uczelniach wyższych w Polsce. Zakres tematyczny pracy powinien obejmować prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek, prawo rynku kapitałowego, prawo bankowe oraz prawo upadłościowe.

Termin nadsyłania prac w I edycji konkursu: 10 październik 2008.

Oficjalne ogłoszenie konkursu  można znaleźć w nr 2 Kwartalnika HUK.

Ogłoszenie o wynikach konkursu.